TUNNUKSILLA SUOJATTUJEN ROTARY-JÄSENSIVUJEN KÄYTTÖ

Ne sisältävät toimintaohjeita, koulutusaineistoja sekä tietojärjestelmäpalvelut

 

 

Ohjeet ja koulutus (suojattu)

Täältä löydät kattavan valikoiman ohjeita ja koulutusmateriaaleja jäsenien, klubien ja piirien käyttöön.

 

SR:n jäsentietojärjestelmän klubitasolla on 2 käyttöoikeusluokkaa

1.

Klubitason pääkäyttäjällä (Club admin) on oikeudet

  • päivittää klubinsa jäsentietoja

  • tulostaa ja ladata omalle koneelle klubinsa tietoja

  • selailla kaikkien muidenkin klubien tietoja

2.

Klubin jäsenet (Club) voivat etsiä jäseniä erilaisilla hakukriteereillä kaikista Suomen klubeista.

Klubitason jäsenoikeuksilla kullakin jäsenellä on oikeudet selailla sekä oman klubinsa että myös muiden klubien jäsentietoja.

RI:n verkkosivujen My Rotary-osio
Jokaisella rotaryklubin jäsenellä on mahdollisuus kirjautua omilla tunnuksillaan RI:n järjestelmään.
Klubin presidentillä, sihteerillä, rahastonhoitajalla, rotarysäätiökomitean puheenjohtajalla ja klubin jäsenyyskomitean puheenjohtajalla on laajemmat käyttöoikeudet kuin muilla klubin jäsenillä.

Ystävällisin terveisin 

Rotarytoimisto

Ulla Railovaara