Avointa ja läpinäkyvää viestintää verkossa

Tämä sivusto pyrkii selkeään viestintään, jossa huomioidaan toimintamme kannalta keskeiset asiat. Kun tarvittava tieto löytyy helposti, luotettavana ja ajantasaisena, se motivoi ja aktivoi toimimaan toivotulla tavalla.

 

Kokouskutsu

Kutsu julkaistaan täällä hyvissä ajoin ja sähkösuora pe-aamuisin muistuttaa sen aiheesta.

Viikkokokoussivun alalaidassa oleva ohjelmakalenteri auttaa ennakoimaan tulevia tapahtumia ja esitelmiä. 

Uusien veljien perehdyttäminen

Sivustomme tavoitteena on ylläpitää ajantasaista, tarpeellista tietoa sekä auttaa myös uusia jäseniä perehtymään rotarytoimintaan, tutustumaan klubin jäseniin, osallistumaan aktiivisesti klubimme toimintaan ja saamaan alusta alkaen hyötyä ja iloa jäsenyydestään.

Sivustolta löydät tietoa klubin toimintatavoista, projekteista ja palvelutoiminnoista sekä jäsenyyden eduista ja velvollisuuksista sekä linkkejä Rotary Internationalin ohjelmiin, kansainväliseen toimintaan sekä Rotarysäätiöön.

Uusien veljien rekrytointi

Avoimella viestinnällä annamme monipuolista tietoa klubistamme Rotary-toiminnasta kiinnostuneille. Vertaillessaan eri klubeja, potentiaalinen uusi ehdokas löytää meistä edustavan otoksen.